Services

Toner Refill Service

  • Toner Refill Service ကို မိတ်ဆွေတို့၏ အိမ်၊ရုံး၊လုပ်ငန်းခွင်အရောက် Door To Door Service ဖြင့် Delivery ပို့ခ အခမဲ့ဖြင့် အချိန်မှီနှင့်အမြန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
  • ထိပ်တန်း Premium အရည်အသွေးရှိသော Toner Power များကိုသာ စံသတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏအတိုင်း Refill ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
  • Refill Service ပြုလုပ်ရာတွင် Cartridge ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပါ စစ်ဆေးမှု(Troubleshoot) အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
  • မဖြစ်မနေလဲလှယ်ရမည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ပစ္စည်းမှန်ဈေးနှုန်းမှန်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

Copier & Printer Service

  • Copier နှင့် Printer Service ကို မိတ်ဆွေတို့၏ အိမ်၊ရုံး၊လုပ်ငန်းခွင်အရောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
  • အစိတ်အပိုင်းများ ပြင်ဆင်လဲလှယ်ရာတွင် အရည်အသွေးကောင်းသော အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ ပစ္စည်းမှန် ဈေးနှုန်းမှန်ဖြင့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမက အတွေ့အကြုံရှိသော ဝါရင့် Technician များကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
  • လဲလှယ်ရမည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက်လည်း အာမခံ (Warranty) အပြည့်အဝပေးပါသည်။